Personalizované vyučovanie, digitálne nástroje

Vo štvrtok, 2.3.2023 organizujeme pre pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ Duklianska, Bánovce nad Bebravou a ZŠ Zlatníky workshop na tému Personalizované vyučovanie, digitálne nástroje.

V piatok, 3.3.2023 organizujeme pre učiteľov ZŠ Kubranská, Trenčín workshop na tému personalizované vyučovanie, formatívne hodnotenie žiakov, rovesnícke vzdelávanie.

Spoluprácu a podporu formou skupinovej ale tiež individuálnej podpory sme ponúkli každej základnej škole v oblasti našej pôsobnosti, t.j. v okrese Trenčín a Bánovce nad Bebravou – neváhajte preto prijať našu podporu a stať sa súčasťou komunity spolupracujúcich učiteľov a škôl.

Sme tu pre Vás.