… pri kávičke …

Filters

Spätná väzba – dôležitý nástroj nielen pre mentora

Spätná väzba je veľmi dôležitá nielen pre učiteľa – svojich žiakov, rodičov, kolegov či riaditeľa, nielen pre vedenie školy, no i pre nás – mentorky RCPU Trenčín. Na jej základe vieme vyhodnotiť, či robíme svoju prácu dobre alebo zle, čo robíme dobre, alebo v čom by sme sa mali zlepšiť. Máme prvé Vaše reakcie…

Skupinové facilitatívne učenie

Skupinová práca je mimoriadne známa metóda práce žiakov počas vyučovania, o ktorej bolo napísané už toho veľa. Nemalo by preto žiaden význam konkurovať toľkým publikáciám v tejto téme. Bulletin, odkaz na ktorý uvádzame v tomto článku ale ponúka niečo iné ako opis metódy práce.

Spolu v zborovni

Začiatkom nového kalendárneho roka sa stávame tvorcami našich plánov na nasledujúcich 365 dní, či už v osobnom alebo pracovnom živote. Pretože či už si to uvedomujeme a pripúšťame alebo nie, tieto dve oblasti nášho života sú vzájomne prepojené – sú to spojené nádoby – a dôležité hodnoty, ako sú tolerancia, empatia, vzájomný rešpekt či úprimný záujem o človeka, tie potrebujeme rovnako v osobnom i v pracovnom prostredí, ak chceme budovať dobré vzťahy a vytvárať niečo hodnotné a zmysluplné.

Filters