Mentoring je sprevádzanie, motivovanie, podpora, spoločné hľadanie riešenia.

Dobrý mentor sa snaží:

rady

Poskytnúť rady a odovzdať zručnosti, ktoré sám ovláda

počúvať

Menej hovoriť a viacej počúvať

Nepoučovať, ale pomáhať nájsť vlastnú cestu

To, čo radí, to aj žiť

Pomáhať

Rozvíjať vzťah s mentorovanou osobou

Rozvíjať

Neovplyvňovať mentorovanú osobu svojimi predstavami

mentorovať žiakov

Vnímavo zohľadňovať individualitu svojich zverencov

učiť

Nepretvárať mentorovanú osobu na svoju kópiu

Poskytovať konštruktívnu kritiku, aby zverenec mohol profesionálne aj osobnostne rásť

Prediskutujte s iným učiteľom (mentorom) akýkoľvek problém týkajúci sa výchovno-vzdelávacieho procesu alebo pedagogickej činnosti.