Kontakty

Mgr. Ivana Loduhová

Mentorka a riaditeľka RC

Ing. Igor Loduha

Projektový a finančný manažér

Regionálne centrum
podpory učitelov

Hasičská 118/2, Trenčín
Vchod od uličky medzi podchodom pod ul. Hasičská a ul. Paleckého (Fatima)