Osobné konzultácie

Ponúkame vám podporu spôsobom, ktorý je vám najbližší, najužitočnejší a „šitý na mieru“. Vy si vyberáte – záleží len na vás, či vám viac vyhovuje školenie, workshop alebo osobné stretnutie.

V šk. roku 2022/23 sme absolvovali 680 návštev vyuč. hodín a osobných konzultácií. Výhoda tohto typu stretnutí spočíva v tom, že v súkromí (v bezpečnom prostredí, v dvojici, teda „peer to peer“), sa môžete pýtať na čokoľvek, čo vás zaujíma,  môžeme si vymieňať skúsenosti a môžeme spoločne hľadať metódy, ktoré vám vyhovujú, či hľadať riešenia problémov, s ktorými sa trápite v rámci školskej praxe. Vieme vám poskytnúť odborný materiál (odporučiť, zohnať, požičať) alebo poskytnúť kontakt na osobu, ktorá vám pomôže v danom probléme.

Ak vám to vyhovuje, prídeme za vami do školy, ale môžeme sa stretnúť aj v neformálnom prostredí (vonku, v kaviarni…).  Osobné konzultácie však môžeme realizovať aj online formou či prostredníctvom telefonického rozhovoru, napr. v poobedných či podvečerných hodinách – po vzájomnej dohode.

Srdečne vás pozývame do tejto príjemnej spolupráce a tešíme sa na vás.