Prepájanie škôl

Zaujímavé online nástroje

Máme pripravovať deti na ich budúce povolania a dnes netušíme, aké to vlastne budú povolania. Vieme však určite, že informačné technológie budú ich súčasťou.

Využívanie zaujímavých online nástrojov na hodinách v škole alebo pri distančnom vzdelávaní patrí k motivujúcim faktorom. Poďme vtiahnuť žiakov do učenia cez zábavu. Nie je to vôbec ťažké. Nemusí to byť stratená hodina, na ktorej sa nič nestihneme naučiť. Na workshope sa zoznámime s aplikáciami zameranými na aktivizáciu, overovanie vedomostí či osvojenie si nového učiva.

Po workshope sa budete vedieť zaregistrovať, poznať základné funkcionality aplikácií a ovládať ich. Vytvoríte si svoju aktivitu, spoločne sa zabavíme a vzájomne sa inšpirujeme.

K workshopu je potrebné vlastné “smart” zariadenie (a/alebo počítač), internetové pripojenie a dobrá nálada.

prednasky

Zaujímavé online nástroje

Forma: workshop/prednáška

Rozsah : 4/8 hodín, 1-2 hod.

Miesto: podľa požiadaviek

Termín: od 10/2022

Danka

prednasky

Rovesnícke vzdelávanie

Forma: workshop/prednáška

Rozsah : 4/8 hodín, 1-2 hod.

Miesto: podľa požiadaviek

Termín: od 10/2022

Mgr. Mária Lacková

Majka

Mgr. Andrea Malecová

Aďka

Mgr. Vladimíra Strmenská

Vlaďa

Rovesnícke vzdelávanie

Rovesnícke vzdelávanie môže mať veľa podôb. Je to vzdelávanie detí rôzneho veku. To ako medzi sebou komunikujú, spolupracujú, riešia konflikty, nastavujú si pravidlá… Deti sú schopné učiť sa navzájom. Funguje to nielen na ihrisku, ale dokonca aj priamo v škole. Tak prečo tomu nedať priestor? Tento spôsob vzdelávania je najčastejšie využívaný na malotriednych školách, ale vedia ho využiť aj vychovávateľky v ŠKD.

Cieľom workshopu bude oboznámiť účastníkov s rovesníckym vzdelávaním, jeho výhodami a prínosom pre žiakov na vyučovaní nielen na prvom stupni, ale aj v rámci celej školy.

Na workshope si túto tému priblížime a vytvoríme priestor aj na vzájomnú inšpiráciu. Po ukončení workshopu bude každý účastník vedieť, ako zaviesť rovesnícke vzdelávanie do každodenného vyučovania, do školských aktivít a podujatí. Tiež ako viesť skupinu, či celú triedu, pripraviť pomôcky, zostaviť vhodné, pútavé a interaktívne aktivity.