Veľmi sa tešíme, že sme spoločne mohli  zrealizovať 0-tý ročník našej konferencie.  Najmä však chceme vyjadriť vďačnosť vám – za vašu priazeň a účasť –  lebo bez vás, učiteľov či iných partnerov, by bola celá naša snaha zbytočná. Našou túžbou je vytvárať  dobré  partnerské vzťahy, v ktorých sa môžeme vzájomne inšpirovať, podporovať a profesijne rásť, a to tak medzi učiteľmi, ako aj medzi ostatnými organizáciami, ktoré so vzdelávaním súvisia. Práve preto sme sa do programu konferencie snažili zahrnúť  „z každého rožka troška“ a veríme, že všetci ste si tam našli niečo, čo vás inšpirovalo, povzbudilo či posunulo vpred.

Ďakujeme, že ste s nami :).