Skupinové facilitatívne učenie

Skupinová práca je mimoriadne známa metóda práce žiakov počas vyučovania, o ktorej bolo napísané už toho veľa. Nemalo by preto žiaden význam konkurovať toľkým publikáciám v tejto téme. Bulletin, odkaz na ktorý uvádzame nižšie ale ponúka niečo iné ako opis metódy práce. Skupinové učenie, ako sme ho ako učitelia zažívali, je pre nás princíp ako vytvárať zo žiakov učiace sa spoločenstvo. Je to spôsob, ako intenzívne rozvíjať slobodu a zodpovednosť žiakov za svoje učenie. Určite poznáte tie časté problémy, rozdelenia žiakov do skupín, aby sa zapájali aj „slabší“ žiaci, riešenie konfliktov, nezáujem o prácu, ničnerobenie a skrývanie sa za ostatných členov skupinky.
Nie len pre autorov bulletinu ale aj pre nás – učiteľky a mentorky RCPU boli tieto riziká výzvou a tiež ideálnou príležitosťou k učeniu. Lebo viac ako odovzdať učivo predmetu chceme vytvárať príležitosť na rozvoj človeka so všetkým, čo k nemu patrí – podpora samostatnosti, slobody, zodpovednosti, spolupráce a reflexie. Učiteľ tu nestojí ako „kantor“ rozdávajúci poznatky a známky, ale ako facilitátor učenia. Ako ten, ktorý umožňuje a uľahčuje procesy a následne vytvára priestor pre ich reflexiu. Je to umelecká práca – zadať čo najpresnejšie a najstručnejšie inštrukcie, napomáhať atmosféru spolupráce a nakoniec otvárať spoločný reflektívny kruh v závere hodiny alebo projektu, aby žiaci mali možnosť rozvíjať metakognitívne procesy – reflektovať vlastnú slobodu a zodpovednosť.

Viac v bulettine vypracovanom Inklucentrom, ktorého obsah si nebudeme autorsky privlastňovať 😉

 

Bulletin – SKUPINOVÉ FACILITATÍVNE UČENIE