Spolu v zborovni

Začiatkom nového kalendárneho roka sa stávame tvorcami našich plánov na nasledujúcich 365 dní, či už v osobnom alebo pracovnom živote. Pretože či už si to uvedomujeme a pripúšťame alebo nie, tieto dve oblasti nášho života sú vzájomne prepojené – sú to spojené nádoby – a dôležité hodnoty, ako sú tolerancia, empatia, vzájomný rešpekt či úprimný záujem o človeka, tie potrebujeme rovnako v osobnom i v pracovnom prostredí, ak chceme budovať dobré vzťahy a vytvárať niečo hodnotné a zmysluplné.

Začiatkom roka si ľudia vzájomne želajú zdravie, šťastie, spokojnosť, úspechy… Čo ste však popriali sami sebe? Ťažká otázka. Učíme deti sebaláske, sebahodnoteniu, sebaúcte a zabúdame sami na seba. Prečo? Odôvodňujeme si to nedostatkom času, návalom pracovných povinností, rýchlym životným štýlom. A pritom stačí tak málo. Nájsť si čas na seba a svoj sebarozvoj. Kedy ste si naposledy niečo obohacujúce prečítali? Kedy ste boli na prechádzke? Kedy ste si pozreli dobrý film? Kedy ste sa stretli s človekom, ktorý Vás povzbudil, ocenil, inšpiroval? Každý z nás je výnimočná, vzácna, originálna bytosť, ktorá môže jedinečným spôsobom obohatiť svet. Samozrejme, všetci máme svoje silné a slabé stránky, je to však dobre, lebo práve takto sa môžeme vzájomne dopĺňať, takto sa spoločne potrebujeme.

A tu už sme pri druhom schodíku nášho zamyslenia – a tento schodík môžeme nazvať spolupráca. Celý život sa učíme vychádzať si vzájomne v rôznych vzťahoch. Aj deti, našich žiakov, učíme spolupracovať v triede, učíme ich prijímať ostatných v ich rozmanitosti a jedinečnosti… Niekedy je to náročné, no pre spoluprácu, pre spoločný úspech a cieľ nevyhnutné. Veď to všetci dobre poznáme z našich pracovísk. Ako je to u Vás v zborovni? Aj tu je potrebné pracovať na rozvoji kolektívu. Nezabúdajme na pocit spolupatričnosti, tolerancie, empatie a vzájomnú úctu. Sme všetci spolu na jednej lodi. Celé fungovanie školy je ako puzzle, kde všetky dieliky musia do seba zapadať. Ak čo len jeden dielik chýba, obrázok zostáva nedokončený.

Ako prišiel nový školský rok 2022/2023, začali svoju prácu mentorky aj v Regionálnom centre podpory učiteľov pre oblasť Trenčín/ Bánovce nad Bebravou.

Tým, že sme sa na túto prácu dali, sme prijali výzvu zdokonaľovať samy seba a tiež podeliť sa o skúsenosti a príklady dobrej praxe s Vami, učitelia, školskí špeciálni pedagógovia, psychológovia,  vychovávatelia, asistenti v okresoch Trenčín a Bánovce nad Bebravou.

Týmto Vás chceme povzbudiť k vzájomnej spolupráci a pozývame Vás na stretnutia: osobné –  mentoringové alebo skupinové –  workoshopy, prednášky, diskusie.

Pripravujeme pre Vás aj novinku plnú inšpirácií, nápadov a zaujímavých ľudí z oblasti školstva  v podobe Konferencie.

Tešíme sa na rok, ktorý bude plný osobných stretnutí, nápadov, inšpirácií.

Tím Vašich mentoriek